Medjum [GLEIC*

 

Medjum (łac.), dosłownie: „pośrednik”, jednostka obdarzona własnościa­mi wywoływania paranormalnych zjawisk fizycznych i psychicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic