Medjalność [GLEIC]

 

Medjalność, rzadka zdolność niektórych ludzi (istnieje w zarodku u każ­dego człowieka) wywoływania niezwykłych psychicznych i fizycz­nych zjawisk, w których przejawia się czasem obca inteligencja. Są to niejednokrotnie zjawiska, wymagające użycia siły, przekraczającej siły medjum, jak i wszystkich obecnych. Medjalność objawia się zwykle od 15 do 50 lat życia, ale może również występować przez całe życie, czasem zaś tylko przez pewien okres czasu. Może się wzmagać, słabnąć, może być rozwijana przez odpowiednie ćwicze­nia. Istnieją już nawet szkoły medjów; niezawsze kształcące, czę­ściej wypaczające zdolności uczniów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic