Mediat [GLEIC]

 

Mediat (także Modiat), teurgiczne imię inteligencji planetarnej, panującej w powietrzu w dniu Merkurego (środa).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic