Mazdaznan [GLEIC]

 

Mazdaznan (pers.), renesans praaryjskiej nauki obyczajów i zdrowotno­ści; nauka o odżywianiu i oddychaniu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic