Mazdaznan ["Hejnał"]

 

Mazdaznan, nauka omawiająca wszyskie prawa przyrody, kierujące życiem i rozwojem harmonijnym człowieka. Ma na celu wyższy rozwój jednostki, rasy aryjskiej; uczy przedewszystkiem myśleć prawidłowo w sposób zgodny ze współczesnością. Początki m. jako pradawnej nauki moralności i zdrowia Arjow, sięgają parę tysięcy lat przed erą chrześcijańską. „Wyzwolenie ludzkości, przez wyzwolenie jednostki jest najwyższym celem mazdaznanu. Zwolennicy m. pielęgnują sztukę oddychania, umiejętność odpowiedniego odżywiania i prawidłowego myślenia, meloterapję, higjenę, eugenikę i inne.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 11, s. 347.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej