Maury Ferdynand Alfred [GLEIC]

 

Maury Ferdynand Alfred, francuski badacz starożytności, ur. 1817 roku w Meaux, napisał dzieło: „La magie et l’astrologie dans l’antiquite et an moyen age”,  będące zdaniem znawców raczej zbiorem baśni o krasnoludkach, aniżeli historją astrologji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic