Matuszewski Ignacy [GLEIC]

 

Matuszewski Ignacy (1858–1919), profesor Uniwersytetu Warszaw­skiego, wybitny krytyk, zajmował się metapsychiką, a owocem jego badań w tym kierunku jest obszerna praca „Czarnoksięstwo i medjumizm" (1896).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54–55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic