Maternus Julius Firmicus [GLEIC]

 

Maternus Julius Firmicus, astrolog z Sycylji, gdzie był za czasów Kon­stantyna Wielkiego wielkorządcą. Napisał około 336 roku dzieło „Matheseos libri VIII)” (o wpływie gwiazd). Jest to najobszerniejsza praca astrologiczna starożytności, oparta głównie, jak sam Maternus zaznacza, na źródłach staroegipskich.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic