Materjalizm [GLEIC]

 

Materjalizm, światopogląd uznający istnienie tylko martwej lub ożywio­nej materji, negujący istnienie ducha samoistnego, a przypisujący wszelkie objawy energji i inteligencji wyłącznie ruchom materji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic