Marcin z Olkusza [GLEIC]

 

Marcin z Olkusza, żył w XV wieku. Medyk, filozof i astrolog, przyjaciel słynnego Regiomontanusa, z którym pracował nad ułożeniem tabel z dyrekcjami planetarnemi. Bawił również jako lekarz i astrolog na dworze Michała Korwina. Egzemplarz jego „directorium planetarum” z roku 1467 przechowuje się w bibljotece Jagiellońskiej w Krakowie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic