Marcin Rex z Przemyśla [GLEIC]

 

Marcin Rex z Przemyśla, um. w 1450 r., zażywał wielkiej sławy jako astrolog. Wyposażył katedrę astrologiczną w akademji krakowskiej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic