Manwantara [GLEIC]

 

Manwantara (sans.), okres działania jednego Manu. Wyrażenie używane na oznaczenie różnych cyklów, szczególnie jako „dzień Brahmy”, liczący 4.320,000.000 lat słonecznych, –  i na określenie panowania Manu – 308,448.000 lat. Okres między tworzeniem się a rozkładem światów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic