Manwantara ["Hejnał"]

 

Manwantara (sans.), perjod pomiędzy ukształtowaniem się (świat widzialny rozwija się z nieprzejawionego, wstępując w dziedzinę przejawienia – „tworzenia”) i rozkładem globów danego systematu, w którym to perjodzie globem rządzą przewodnicy duchowi t. zw. Manus (p.).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej