Manilius Marcus [GLEIC]

 

Manilius Marcus, żyjący w Rzymie w I wieku po Chr., poeta astrologicz­ny, dedykował cesarzowi Augustowi swoje 5-tomowe dzieło „Astronomicon”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic