Malleus maleficarum [GLEIC]

 

Malleus maleficarum (łac.), (Hexenhammer), „Młot na czarownice”, ko­deks a raczej procedura procesowa przeciw czarownicom, pełna obrzydliwych zabobonów. Na podstawie tego dzieła straciło życie w okropnych męczarniach kilkaset tysięcy ludzi, którzy padali ofiarą sadyzmu mnichów. Autorami tego pomnika hańby średniowiecznego chrześcijaństwa byli mnisi dominikańscy Jaób Sprenger i Henryk Institoris. Dzieło wyszło z druku w języku łacińskim w r. 1489 w Kolonji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52–53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic