Malinowska Kazimiera

 

Kazimiera Malinowska, przez jakiś czas członkini Towarzystwa Antropozoficznego, z którego za niewłaściwe zachowanie została usunięta. W jednym z listów kierowanych do polskich kół przez Zarząd Towarzystwa w Dornach znajduje się ostrzeżenie przed Kazimierą Malinowską jako osobą niezrównoważoną. Brak dokładnej informacji o dacie przyjęcia do Towarzystwa, przynależności do określonego koła oraz adresie zamieszkania (choć wiadomo, że mieszkała w Bydgoszczy).

                                                                                                                                

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA