"Gwiazda w Polsce" *w budowie*

 

Gwiazda w Polsce (Helena Bołoz-Antoniewiczowa, Gwiazda w Polsce, przemówienie wygłoszone na 6 Zjeździe Związku Jutrzenki we wrześniu 1927 roku, Ommen / Eerde, Warszawa 1927: Związek Jutrzenki, Druk. „Lech”, BN sygn. 540.351).

Hasło w budowie (opracowuje Izabela Trzcińska).