Gwiazda Salomona [GLEIC]

 

Gwiazda Salomona, pentakl, wyobrażający dwa jednakowe trójkąty, związane w sześciokąt. Wyraża ona porządek świata i podobieństwo między wyższym i niższym światem. Gwiazda mądrości i poznania wszystkich tajemnic.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 32.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic