Majawi-Rupa [GLEIC]

 

Majawi-Rupa (sans.), „ciało iluzyjne”, jakie tworzy sobie adept ze swego ciała mentalnego w celu świadomego przenoszenia się do zamierzo­nego miejsca.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic