Majawi Rupa ["Hejnał"]

 

Majawi Rupa (sans.), dosłownie ciało myślowe lub iluzyjne, które powstaje, gdy człowiek o innym intensywnie myśli i z nim się niejako identyfikuje. W aurze tego ostatniego powstaje obraz, który on może nawet widzieć jako wizję lub obraz senny. Osoby będące w wielkiem niebezpieczeństwie lub umierające, często się w ten sposób manifestują wzgl. zawiadamiają o swej mającej nastąpić śmierci. Jednakowoż takie widziadło jest zasadniczo bez przytomności i podobne do lunatyka, który tylko instynktownie, lecz nieświadomie działa; chyba żeby człowiek (adept) osiągnął zdolności przenoszenia świadomości do zamierzonego miejsca. Adept (p.), który sobie M.-R. tworzy z swego ciała mentalnego, może się z całą świadomością przenosić do miejsca, do którego zamierza się przenieść.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej