Mahatma [GLEIC]

 

Mahatma (sans.), dosłownie „wielka dusza”, adept najwyższego stopnia, szlachetna istota, nauczyciel, święty. W języku pali zowie się Arahat (Arhat) lub Rahat. W Indjach tytuł, nadawany obecnie wybitnym osobistościom.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic