Mahatan ["Hejnał"]

 

Mahatan (hebr.), teurgiczna nazwa inteligencji planetarnej, oddziaływującej w dniu Saturna (sobota).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 9, s. 283.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej