Magja ceremonjalna [GLEIC]

 

Magja ceremonjalna, oparta na kabalistycznych rytuałach, polega na wzywaniu wyższych od człowieka mocy świata dachowego, oraz na podporządkowaniu woli maga istot elementarnych, niżej od niego stojących.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51–52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic