Magja ceremonjalna ["Hejnał"]

 

Magja ceremonjalna, polega na tem, że podczas ceremonji magicznej eksperymentator wzywa względnie wywołuje wyższe moce świata duchowego jakoteż podporządkowuje swej woli te istoty elementarne, które w rzędzie istności stoją niżej od człowieka. Opiera się przedewszystkiem na kabalistycznych rytuałach. Księga „Klucze Salomona”, pochodząca rzekomo od wielkiego króla żydowskiego i maga jednocześnie, zawiera zbiór pantakli, talizmanów, zaklinań i modlitw, posiadających zastosowanie w ceremonjalnej magji. Eliphas Levi w „Dogmacie i Rytuale Wyższej Magji” wielokrotnie opisuje ceremonje magiczne. (P. Operacja ceremonjalnej magji.)

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 3, s. 116.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, magia