Magja [GLEIC]

 

Magja, posługiwanie się mało znanemi, ukrytemi siłami przyrody i pa­nowanie jej nad żywiołami i ludźmi. Świadome działanie na odległość przy pomocy woli, czucia i rozumu. Magja jest nieodłączną częścią składową każdej religji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic