Maeterlinck Maurycy [GLEIC]

 

Maeterlinck Maurycy, ur. 29 VIII 1862 w Gandawie, poeta-myśliciel, niestrudzony poszukiwacz prawdy, twórca licznych dzieł prozą, po­ciągających i rozsławionych dzięki głębokości spostrzeżeń i piękności stylu. Z dzieł przełożonych na język polski: Wielka tajemnica, Gość nieznany, Śmierć, Życie przestrzeni, Życie pszczół, Życie mrówek, Życie termitów, Inteligencja kwiatów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic