Lombroso Cesare [GLEIC]

 

Lombroso Cesare dr., słynny psychjatra włoski, autor dzieła: „Genjusz i obłąkanie”. Pod wrażeniem seansów z medjum Palladino zajął się psychologją i został wkońcu spirytystą. Napisał m. i. książkę: „Studi ipnotici e spiritistici”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic