"Gościniec dusz"

Gościniec dusz (Mirandola Franciszek, 1919)