Górski Artur

 

Artur Górski, (ur. 2.07.1870 w Krakowie, zm. 7.12.1959 w Warszawie), pisarz, krytyk literacki, współredaktor czasopisma „Życie”. W 1907 lub 1908 r. podczas pobytu w Monachium wraz z synem Andrzejem słuchał wykładów Rudolfa Steinera, zainspirowany przez Wigę Siedlecką. W późniejszej korespondencji do Siedleckiej znajdują się uwagi Górskiego na temat przekładów dzieł Steinera na język polski, w tym także na temat planów przekładowych Zenona Przesmyckiego (Miriama) oraz poparcie idei założenia polskojęzycznego czasopisma poświęconego naukom tajemnym [Górski 1914].

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: list A. Górskiego do Jadwigi Siedleckiej z 8.01.1914 r., [w:] Korespondencja Jadwigi Siedleckiej z Markowskich, sygn. 7073, Zakład Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej; Ziemska M., 2003, Siedlecka Jadwiga Wiga Maria Kazimiera, [w:] An­thro­po­so­phie im 20. Jahr­hun­dert. Ein Kul­tur­im­puls in bio­gra­fi­schen Porträts, Pla­to, Bodo v. (Hg.), Dor­nach, http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1362 [30.07.2017].

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia