Karma [GLEIC]

 

Karma (sans.), słowo pochodzące od sanskryckiego pierwiastka k r i – „działać”. Wyrażenia Karma najczęściej używa się na oznaczenie tego, co może być nazwane „wynikiem działania”. W szerszem zna­czeniu Karma oznacza przeznaczenie, owoc wszystkich poprzednich inkarnacyj człowieka, prawo przyczyn i skutków.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic