Kardynalne punkty [GLEIC]

 

Kardynalne (= zasadnicze) punkty, nazwą tą określa astrologją 1, 4, 7 i 10 dom horoskopu oraz cztery strony świata.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic