Kardynalne punkty ["Hejnał"]

 

Kardynalne punkty, fundamentalne, główne, zasadnicze punkty. Kardynalnemi punktami są: 1. w astrologji: 1, 4, 7 i 10 p. domu horoskopu; 2. Znaczeniu ogólnem: cztery strony świata: wschód, południe, zachód, północ.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 11, s. 346.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej