Kabała [GLEIC]

 

Kabała (hebr. Kabbalah), dosłownie „tradycja”, opracowana przez rabi­nów średniowiecznych tajemna wiedza, połączona z hebrajską teologją, datująca swe istnienie od czasów niewoli babilońskiej żydów. Kabała jest właściwie mistyczną filozofją religijną żydowskiego śred­niowiecza. Główne dzieło Kabały nosi nazwę Zohar. Patrz: Zohar,

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic