Jerzy von Mebes [GLEIC]

 

Jerzy von Mebes, mistrz petersburskiej loży Martynistów w pierwszem dziesięcioleciu XX w. Profesor matematyki w korpusie paziów w Petersburgu. Wśród okultystów uchodził za adepta. Pod pseu­donimem G. O. M. napisał interesujące dzieło „Wiedza tajemna, ency­klopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej, opracowany na podstawie egipskiej symboliki”. Polskie wydanie dzieła wyszło w Cieszynie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 40.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic