Jehuda Kohen Ben Salomo [GLEIC]

 

Jehuda Kohen Ben Salomo, żydowski astrolog i filozof, żyjący w Toledo w XIII wieku. Napisał dzieło „Medrasz Chokmah” (Wytłumaczenie wiedzy), w którem omawia siedem nauk wyzwolonych, w szczegól­ności Almagest Ptolomeusza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic