Jehowiści ["Hejnał"]

 

Jehowiści, sekta rosyjska, zwana również „syjońską nowiną” lub też „prawdziwem braterstwem”; założona w XIX wieku przez Mikołaja Ilijna, a będąca zlepkiem mistycyzmu i materjalizmu, chiljazmu i judaizmu. Apokalipsę przyjęli za podstawę nauki, którą tłumaczyli po swojemu; zaś Jehowę uważali za Boga tylko naszego systemu planetarnego.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej