Jan z Krakowa [GLEIC]

 

Jan z Krakowa, profesor akademji krakowskiej, żył w końcu XV wieku i w pierwszej połowie XVI wieku. Astrolog, wydał „Prognosticon ad 1494”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38–39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic