Jan z Głogowa [GLEIC]

 

Jan z Głogowa, umarł 11 II 1507 r. (data urodzenia nieznana), profesor akademji krakowskiej, astrolog i filozof scholastyczny, układał kalen­darze astrologiczne z przepowiedniami, opartemi na regułach Ptolo­meusza, Albumazara, Haliba Ben Ragela. Napisał pięć dzieł astro­logicznych, m. i. „Tractatus praeclarissimus” i „Interpretatio motuum planetarum”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic