Jamblichus [GLEIC]

 

Jamblichus, okultysta i rzekomo wtajemniczony, żyjący w III w. po Chr. Pisał wiele o demonach oraz o wzywaniu ich zapomocą zaklęć. Sam jednak był przeciwnikiem wzywania demonów. Prowadził surowy i czysty tryb życia, posiadał podobno zdolność lewitacji. Był to neoplatonik o zabarwieniu mistyczno teurgicznem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic