Jama [GLEIC]

 

Jama (sans.), „wstrzymanie się”; bierne oczyszanie się w Hatha-Jodze. W dziale „Radża-Joga" jama obejmuje pięć przykazań: nie zabijać, nie kłamać, nie kraść, żyć umiarkowanie, nie brać podarków.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic