Izaak Ben Lateph [GLEIC]

 

Izaak Ben Lateph, żydowski astronom i astrolog, żyjący w XIII wieku w Hiszpanji, napisał dzieło o kształcie ziemi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic