Izaak Ben Izrael Rabbi ["Hejnał"]

 

Izaak Ben Izrael Rabbi, żydowski astronom i astrolg, żyjący w XIII wieku w Toledo, napisał „Księgę astronomji”.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 189.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, astronomia, astrologia