Iśwara [GLEIC]

 

Iśwara (sans.), Bóg osobowy, Pan; Duch w człowieku, pierwiastek bo­ski w swej aktywnej postaci. Nazwa dawana w Indjach bogowi Sziwie i innym bóstwom.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic