Iśwara ["Hejnał"]

 

Iśwara, sanskr. Bóg osobowy, Pan, Duch w człowieku; pierwiastek boski w swej aktywnej postaci. Nazwa dawana w Indjach bogowi Sziwie i innym bóstwom.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 189.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, Indie