Interferencja [GLEIC]

 

Interferencja (łac.), zjawisko, polegające na tem, że dwie fale świetlne lub dźwiękowe przy zetknięciu się neutralizują się, nie dając wyrazu świetlnego ani dźwiękowego. Istnieje przypuszczenie, że to samo zjawisko może powstawać na seansach przy zetknięciu się wibracyj energji medjum z wibracjami kogoś z obecnych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic