Imaginacja [GLEIC]

 

Imaginacja (łac.), potocznie: wyobraźnia, fantazja, urojenie w okultyzmie nie należy identyfikować imaginacji z fantazją. Imaginacja to jedna z plastycznych sił wyższego „Ja”, to świadome odbieranie wrażeń astralnych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic