Imaginacja ["Hejnał"]

 

Imaginacja, łac. potocznie: wyobraźnia, fantazja, urojenie. W okultyźmie nie należy identyfikować imaginacji z fantazją. Imaginacja to jedna z plastycznych sił wyższego „Ja”, to przypomnienie poprzednich inkarnacyj, oparte mimo wszelkich możliwych zniekształceń przez niższe M a n a s (pierwiastki umysłowe) na realnem podłożu.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej