Iluminaci [GLEIC]

 

Iluminaci (łac.), tajne bractwo w końcu XVIII wieku w Niemczech, uwa­żające się za wyższy stopień masonerji. Iluminaci chełpili się swoim rzekomo blizkim kontaktem ze światem duchów i wyższem pozna­niem Boga. Iluminatem był przypuszczalnie również genjalny poeta niemiecki J. W. Goethe. Obecnie czynni są we Francji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic