Iluminaci ["Hejnał"]

 

Iluminaci, łac. tajne bractwo, powstałe z końcem XVIII w. w Niemczech. uważające się za wyższy stopień masonerji. Iluminaci chełpili się swoim rzekomo bliskim kontaktem ze światem duchów i wyższem poznaniem Boga. Iluminatem był przypuszczalnie również genialny poeta J. W. Goethe.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, masoneria