Hoene-Wroński [GLEIC]

 

Hoene-Wroński, ur. w r. 1778 w Poznaniu, um. 9 VIII 1853 r. w Neuilly, Filozof, matematyk, chemik, wynalazca – głosił doktrynę filozoficzną absolutu, nazwaną przez siebie seheliańską (od hebr. wyrazu sehel – rozum), którą uważał za mesjanizm, oparty jednakowoż, w przeci­wieństwie do mesjanizmu Towiańskiego i Mickiewicza, nie na pier­wiastkach uczuciowych, lecz na wiedzy i nauce ścisłej. Najważniejsze dzieła: „Prodromes du Messianisme”, „Metapolitique messianique”, „Appodictique messianique”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic